ANBI Stichting Vrienden van Museum Amstelland

Stichting Vrienden van Museum Amstelland

Statutaire naam: Stichting Vrienden van Museum Amstelland
Populaire naam: Vrienden Museum Amstelland

RSiN (fiscaal nummer): 858509994

Contactgegevens
Adres: Kerkstraat 3-8 – 1191JB Ouderkerk a/d Amstel
E-mailadres: vrienden@museumamstelland.nl

De Stichting Vrienden van Museum Amstelland zorgt voor financiële ondersteuning van het museum en levert een belangrijke bijdrage aan de uitwisseling tussen de lokale gemeenschap en het museum. Het bestuur bestaat uit mevrouw L. Soerel (voorzitter), de heer A. van Fessem (secretaris) en de heer R. Zepeda (penningmeester).

De bestuursleden voeren hun taken onbezoldigd uit en ontvangen geen onkostenvergoedingen.