Dit is Stichting Vrienden Museum Amstelland

Meld u direct aan als Vriend van Museum Amstelland

Ontmoetingsplek

U bent op weg naar de bakker ongetwijfeld langs Museum Amstelland gekomen. Wij zijn het enige historische museum van de regio, gehuisvest in het rijksmonument op een unieke plek in Ouderkerk a/d Amstel. Van dit museum willen we de dé cultuurhistorische ontmoetingsplek van de regio maken. Om het museum te moderniseren en helemaal klaar voor de toekomst te maken, is geld nodig. Stichting Vrienden Museum Amstelland helpt om de financiering rond te krijgen.

Wat we doen

Om onze plannen vorm te geven, is het museum afhankelijk van fondsen, subsidies, entreegelden. Daarnaast - en dat is de missie van ‘Stichting Vrienden’ - zoeken we naar giften van particulieren en bedrijven. We willen dan ook zoveel mogelijk vrienden maken. De donaties komen geheel en al ten goede aan het museum (bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen), bovendien denken wij dat betrokkenheid van mensen en bedrijven zorgen voor een levendig museum. We zien het dan ook als onze taak om te streven naar uitwisseling tussen de lokale gemeenschap en het museum.

Wie wij zijn

Het bestuur bestaat uit Ad van Fessem (voorzitter), Roderick Mirande (secretaris) Ralph Zepeda (penningmeester). Bovendien zijn wij op zoek naar nog een enthousiast bestuurslid met goede ideeën om nog meer vrienden te maken. Iets voor u? (Of voor jou?) Neem dan contact op met Ad van Fessem: 06-2279 7971

Waarom vriend worden?

  • Als vriend draagt u bij aan het beheren, behouden en verfraaien van ons museum
  • U laat zien dat u het behoud van ons cultureel historisch erfgoed belangrijk vindt
  • Samen creëren we een museum dat klaar is voor de toekomst
  • Zo wordt onze historische rijkdom voor veel meer mensen tot leven wordt gebracht
  • U krijgt onbeperkt gratis toegang tot het museum en de tentoonstellingen
  • We nodigen u uit voor Vriendenactiviteiten
  • We houden u nauwlettend op de hoogte met onze nieuwsbrief
  • Als er lezingen, workshops of wandelingen worden georganiseerd, kunt u zich als eerste inschrijven